Σχολή

  Τηλέφωνο Fax

Διευθύντρια

  Τηλέφωνο Fax

Διευθυντής

  • , Δρ. Αρχιτέκτων Πολεοδόμος, Αναπληρωτής καθηγητής 210 772 3798 210 772 3819
  Τηλέφωνο Fax

Διευθύντρια

  • , Καθηγήτρια 210 772 3567 210 772 3390
  Τηλέφωνο Fax

Διευθύντρια

  Τηλέφωνο Fax

Γραμματέας Γραφείου Κοσμήτορα

  • Άννα Γκουτίδη, Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) 210 772 3872 210 772 3873
  Τηλέφωνο Fax

Προϊσταμένη

Γραφείο Διοίκησης Σχολής

Γραφείο Προπτυχιακών Σπουδών

Πρωτόκολλο

  • Παρασκευή Κερλή, Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) 210 772 1837 210 772 3329

Γραφείο Οικονομικής Διαχείρισης

  Τηλέφωνο Fax

Υπεύθυνος

  Τηλέφωνο Fax

Μέλος

  Τηλέφωνο Fax

Γραμματέας

  Τηλέφωνο Fax

Τομέας IV

Γραμματείς

  Τηλέφωνο Fax

Γραμματέας

  Τηλέφωνο Fax

Δ.Π.Μ.Σ. "Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του Χώρου"

Γραμματέας

  Τηλέφωνο Fax

Γραμματέας

  Τηλέφωνο Fax

Γραμματέας

  Τηλέφωνο Fax

Γραμματείς

Faculty Members

Εμμανουήλ Επίκουρος καθηγητής
Γιώργος Αναπληρωτής καθηγητής
Ελένη Αναπληρώτρια καθηγήτρια
Νικόλαος Επίκουρος καθηγητής
Τηλέμαχος Αναπληρωτής καθηγητής
Παναγιώτης Επίκουρος καθηγητής
Ιωάννης Καθηγητής
Αριάδνη Καθηγήτρια
Θεοδώρα Αναπληρώτρια καθηγήτρια
Γεώργιος Αναπληρωτής καθηγητής
Βασιλική Επίκουρη καθηγήτρια
Βασίλειος Καθηγητής
Βασίλειος Επίκουρος καθηγητής
Ιωάννης Αναπληρωτής καθηγητής
Γεώργιος Αναπληρωτής καθηγητής
Σταύρος Αναπληρωτής καθηγητής
Θεόδωρος Επίκουρος καθηγητής
Παναγιώτα Αναπληρώτρια καθηγήτρια
Χρυσόστομος Επίκουρος καθηγητής
Κωνσταντίνος Καθηγητής
Κωνσταντίνα - Βαλεντίνη Αναπληρώτρια καθηγήτρια
Μιλτιάδης Αναπληρωτής καθηγητής
Ειρήνη Αναπληρώτρια καθηγήτρια
Παναγιώτα (Πέννυ) Αναπληρώτρια καθηγήτρια
Λεωνίδας Επίκουρος καθηγητής
Νικόλαος Αναπληρωτής καθηγητής
Έλενα Αναπληρώτρια καθηγήτρια
Κωνσταντίνος Επίκουρος καθηγητής
Σωτήριος Αναπληρωτής καθηγητής
Σταυρούλα (Ρίβα) Επίκουρη καθηγήτρια
Σταυρούλα (Ρούλη) Αναπληρώτρια καθηγήτρια
Ελένη Καθηγήτρια
Νέλλη Καθηγήτρια
Ιφιγένεια Επίκουρη καθηγήτρια
Γεωργία Καθηγήτρια
Μαρία Αναπληρώτρια καθηγήτρια
Μαρία Επίκουρη καθηγήτρια
Δημήτριος Καθηγητής
Εμμανουήλ Επίκουρος καθηγητής
Ανδρονίκη Επίκουρη καθηγήτρια
Ειρήνη Επίκουρη καθηγήτρια
Αθανάσιος Αναπληρωτής καθηγητής
Νίκος Καθηγητής
Φλώρα - Μαρία Επίκουρη καθηγήτρια
Μαρίνα Αναπληρώτρια καθηγήτρια
Δήμητρα Καθηγήτρια
Κωνσταντίνος Αναπληρωτής καθηγητής
Αθανάσιος Αναπληρωτής καθηγητής
Ματθαίος Αναπληρωτής καθηγητής
Νίνα Επίκουρη καθηγήτρια
Δημήτριος Αναπληρωτής καθηγητής
Κωνσταντίνος Καθηγητής
Σταύρος Καθηγητής
Αθηνά Επίκουρη καθηγήτρια
Νικόλαος - Ίων Επίκουρος καθηγητής
Παναγιώτης Καθηγητής
Ελευθερία Επίκουρη καθηγήτρια
Κώστας Αναπληρωτής καθηγητής
Σοφία Αναπληρώτρια καθηγήτρια
Ελένη Καθηγήτρια

Laboratories