Βαθμίδα: 
Επίκουρη καθηγήτρια
Τίτλοι σπουδών: 
 • Αρχιτέκτονας Μηχανικός Α.Π.Θ. (2000)
 • Μ.Δ.Ε. Ε.Μ.Π. Αρχιτεκτονική-Σχεδιασμός του Χώρου, Κατεύθυνση «Σχεδιασμός-Χώρος-Πολιτισμός» (2002).
  Τίτλος διπλωματικής εργασίας: “Η συμβολή των δωμάτων στη βελτίωση του περιβάλλοντος και στην εξοικονόμηση ενέργειας στα κέντρα των ελληνικών πόλεων”
 • Διδακτορικό δίπλωμα Ε.Μ.Π. (2007).
  Τίτλος διδακτορικής διατριβής: "Η θερμική συμπεριφορά και η περιβαλλοντική επίδραση των υλικών που χρησιμοποιούνται στους υπαίθριους χώρους και στο κέλυφος των κτιρίων στην Ελλάδα"
Γνωστικό αντικείμενο: 
Περιβαλλοντική Τεχνολογία στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: 
 • Βιοκλιματικός σχεδιασμός κτιρίων και υπαίθριων αστικών χώρων
 • Περιβαλλοντικός σχεδιασμός κτιρίων και υπαίθριων αστικών χώρων
 • Θερμική συμπεριφορά οικοδομικών υλικών
 • Περιβαλλοντική επίδραση οικοδομικών υλικών

Μαθήματα

Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος διδάσκει στα εξής μαθήματα:

Προπτυχιακά Μαθήματα
3o Εξάμηνο
4o Εξάμηνο
5ο Εξάμηνο
6ο Εξάμηνο
ΔΠΜΣ "Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του Χώρου" - Κατεύθυνση Α: "Σχεδιασμός - Χώρος - Πολιτισμός"