Εργαστήρια

Τομέας Ι
Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Μορφολογίας και Θεωρίας του Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
Εργαστήριο Αρχιτεκτονικών Συνθέσεων
Εργαστήριο Γενικής Ιστορίας της Τέχνης
Εργαστήριο Ειδικής Κτιριολογίας
Εργαστήριο Ιστορίας και Θεωρίας της Αρχιτεκτονικής
Εργαστήριο Κτιριολογίας
Τομέας II
Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος
Εργαστήριο Πολεοδομικής Σύνθεσης
Εργαστήριο Πολεοδομικών Ερευνών
Εργαστήριο Σχεδιαστικής Μεθοδολογίας και Ρύθμισης του Χώρου
Εργαστήριο Χωρικού Σχεδιασμού και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών
Εργαστήριο Χωροταξίας και Οικιστικής Ανάπτυξης
Ερευνητική Ομάδα Φύλο και Χώρος
Τομέας ΙΙΙ
Εργαστήριο Αρχιτεκτονικού Χώρου και Επικοινωνίας
Εργαστήριο Ζωγραφικής
Εργαστήριο Οικοδομικής και Βιομηχανικού Αντικειμένου
Εργαστήριο Παραστατικής και Προβολικής Γεωμετρίας (Γεωμετρικών Απεικονίσεων του Χώρου)
Εργαστήριο Πλαστικής
Τομέας IV
Εργαστήριο Δομικής Μηχανικής
Εργαστήριο Ενεργειακού – Βιοκλιματικού Σχεδιασμού Εγκαταστάσεων και Αρχιτεκτονικού Περιβάλλοντος
Εργαστήριο Ηχοτεχνίας
Εργαστήριο Οικοδομικής / Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας
Εργαστήριο Τεχνικών Υλικών
Σχολή
Εργαστήριο Προπλασμάτων
Εργαστήριο Προσομοίωσης με Η/Υ στον Αρχιτεκτονικό και Πολεοδομικό Σχεδιασμό
Εργαστήριο Προσωπικών Υπoλογιστών
Εργαστήριο Τεκμηρίωσης για την Αρχιτεκτονική και την Πόλη
Εργαστήριο Φωτογραφίας και Εντύπου