Συντελεστές

Η οργάνωση του περιεχομένου και ο επανασχεδιασμός της εμφάνισης της ιστοσελίδας της σχολής Αρχιτεκτόνων υλοποιήθηκε κατά την περίοδο 2012-2013.


Συντονισμός
Ελένη Μαϊστρου, Καθηγήτρια ΕΜΠ
Επιστημονική Επιτροπή
 • ΤΟΜΕΑΣ 1
  Κωνσταντίνα Δεμίρη, Αναπλ. Καθηγήτρια ΕΜΠ (Συντονίστρια Επιτροπής)
 • ΤΟΜΕΑΣ 2
  Νίκος Μπελαβίλας, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ
 • ΤΟΜΕΑΣ 3
  Γιάννης Βενέρης, Καθηγητής ΕΜΠ
 • ΤΟΜΕΑΣ 4
  Ειρήνη Εφεσίου, Καθηγήτρια ΕΜΠ
Σχεδιασμός και Υλοποίηση
 • Μανώλης Πατεράκης, Αρχιτέκτων Μηχ., Υπ. Διδάκτωρ ΕΜΠ
 • Δήμητρης Καράγγελος, Φυσικός, Διδάκτωρ ΕΜΠ

Με τη συνεργασία του Κέντρου Δικτύων ΕΜΠ

 • Παναγιώτης Χρηστιάς, Ηλ. Μηχ. και Μηχ. Η/Υ ΕΜΠ
 • Αγγελική Δημητρίου, Ηλ. Μηχ. και Μηχ. Η/Υ ΕΜΠ
Συμπληρωματικές Καταχωρήσεις
Καλλιόπη Καραπιδάκη, Ι.Δ.Α.Χ.
Τεχνική Υποστήριξη
Δημήτρης Παπαϊωάννου, Φυσικός, Διαχειριστής Δικτύου Σχολής
Φωτογραφίες
Χαράλαμπος Λουϊζίδης, Αρχιτέκτων Μηχ. ΕΜΠ

Η δομή της πλογήσης βασίστηκε σε εκείνη του προύπαρχοντα κόμβου, όπως είχε υλοποιηθεί κατά τις προηγούμενες φάσεις ανάπτυξης.