Σπουδές

Στόχος της Σχολής είναι η εκπαίδευση των φοιτητών στη θεωρητική και σχεδιαστική προσέγγιση της Αρχιτεκτονικής και των θεμάτων του χώρου συνολικά, εστιάζοντας ισόρροπα στην ανθρωπιστική και τεχνολογική διάσταση. Η φοίτηση στο προπτυχιακό επίπεδο διαρκεί 10 εξάμηνα και οδηγεί στην απόκτηση διπλώματος Αρχιτέκτονα Μηχανικού, ισοδύναμου με τον τίτλο Master.

Επιπλέον, η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών συντονίζει τρία Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών («Σχεδιασμός - Χώρος - Πολιτισμός», «Πολεοδομία και Χωροταξία» και «Προστασία Μνημείων») και συμμετέχει σε άλλα δύο. Μετά από διετή φοίτηση, τα διεπιστημονικά αυτά προγράμματα οδηγούν στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης. Επίσης, στη Σχολή ολοκληρώνονται Διδακτορικές Διατριβές, με ελάχιστο χρόνο εκπόνησης τα τρία έτη.

Πέρα από τις εκπαιδευτικές λειτουργίες, σημαντικό τμήμα των δραστηριοτήτων της Σχολής επικεντρώνεται στην έρευνα σε θέματα που σχετίζονται με το γνωστικό της αντικείμενο.