Μεταπτυχιακές Σπουδές

Η Σχολή Αρχιτεκτόνων συντονίζει τα ακόλουθα Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

1. Δ.Π.Μ.Σ. "Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του Χώρου"

Από το ακαδημαϊκό έτος 1998-1999 λειτουργεί στο ΕΜΠ Διατμηματικό - Διεπιστημονικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στο επιστημονικό πεδίο «Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του Χώρου». Συντονίζουσα Σχολή έχει οριστεί η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Η λειτουργία του ΔΠΜΣ βασίζεται στη συνεργασία των Σχολών Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών και Μηχανολόγων Μηχανικών.

Το ΔΠΜΣ «Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του Χώρου» απονέμει, μετά από επιτυχή παρακολούθηση των σπουδών, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) του ΕΜΠ «Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του Χώρου» στις Κατευθύνσεις:


2. Δ.Π.Μ.Σ. "Προστασία Μνημείων"

Από το ακαδημαϊκό έτος 1998-1999, βάσει της υπουργικής απόφασης Β7/750 ΦΕΚ 989Β 18-9-98 που τροποποιήθηκε ως ΦΕΚ 13/τ΄Β/13-1-03, οργανώθηκε και λειτουργεί στο ΕΜΠ, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στο επιστημονικό πεδίο «Προστασία Μνημείων» και με τις εξής κατευθύνσεις:

Το πρόγραμμα οργανώνεται από τη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, με τη συνεργασία των Σχολών Χημικών Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών και Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών του ΕΜΠ. Την Κατεύθυνση Α συντονίζει η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και την Κατεύθυνση Β η Σχολή Χημικών Μηχανικών.


Η Σχολή Αρχιτεκτόνων συμμετέχει επίσης στα ακόλουθα Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (οι σύνδεσμοι παραπέμπουν στους αντίστοιχους εξωτερικούς κόμβους):

3. Περιβάλλον και Ανάπτυξη

4. Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών

5. Erasmus Mundus Joint Master Degree "Architecture, Landscape and Archaeology

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στο Γραφείο Μεταπτυχιακών Σπουδών.