Έρευνα

Η έρευνα στη Σχολή είναι προσανατολισμένη κυρίως στην διερεύνηση, εμβάθυνση και σχεδιασμό από την κλίμακα των αντικειμένων στην κλίμακα της πόλης. Στις προπτυχιακές σπουδές η έρευνα διεξάγεται κυρίως με σχεδιαστικό αρχιτεκτονικό λόγο σε ζητήματα κατοικίας, κτηρίων εκπαίδευσης και πολιτισμού, ένταξης νέας αρχιτεκτονικής σε περιβάλλοντα αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, καθώς και αστικού και χωροταξικού σχεδιασμού. Στα μεταπτυχιακά προγράμματα και τις διδακτορικές διατριβές που εκπονούνται στη σχολή επιχειρείται η διεπιστημονική προσέγγιση στα ζητήματα του αρχιτεκτονικού και αστικού σχεδιασμού και σε θεωρήσεις που αφορούν τη ιστορία και την θεωρία της αρχιτεκτονικής. Τα ερευνητικά προγράμματα διεξάγονται με ευρεία συμμετοχή προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδαστών και διδακτόρων και αφορούν στη διερεύνηση των ζητημάτων σχεδιασμού του χώρου μέσω διαθεματικών εμβαθύνσεων και διεπιστημονικών προσεγγίσεων.