Βιβλιοθήκη Σχολής Αρχιτεκτόνων

  Τηλέφωνο Fax

Υπεύθυνος

Βιβλιοθήκη / Αναγνωστήριο κτιρίου Αβέρωφ - "Ροτόντα"

Βιβλιοθήκη / Αναγνωστήριο κτιρίου Μπουμπουλίνας

Συλλογή Κ.Α. Δοξιάξη

  • Ηρώ Κομποθανάση, Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) 210 772 3734 210 772 3476

Η Βιβλιοθήκη/Αναγνωστήριο της Σχολής Αρχιτεκτόνων αποτελεί Παράρτημα της Κεντρικής Βιβλιοθήκης ΕΜΠ και αποτελείται από δύο λειτουργικές ενότητες που στεγάζονται σε διαφορετικούς χώρους του συγκροτήματος ΕΜΠ Πατησίων:

  • Βιβλιοθήκη/Αναγνωστήριο Κτιρίου Αβέρωφ - "Ροτόντα"
  • Βιβλιοθήκη / Αναγνωστήριο Κτιρίου Μπουμπουλίνας - Βιβλιοθήκη Κωνσταντίνου Α. Δοξιάδη

Δικαίωμα δανεισμού έχουν οι προπτυχιακοί και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, τα μέλη ΔΕΠ, το επιστημονικό προσωπικό και το προσωπικό ΕΜΠ. Για το δανεισμό οι δικαιούχοι προμηθεύονται μαγνητική κάρτα από το Παράρτημα Πατησίων ή από την Κεντρική Βιβλιοθήκη Ζωγράφου. Για την έκδοσή της χρειάζεται μία φωτογραφία και συμπλήρωση της σχετικής αίτησης. Επίσης, οι χρήστες της βιβλιοθήκης μπορούν να εξυπηρετηθούν από τα φωτοτυπικά μηχανήματα αρκεί να προμηθευτούν φωτοτυπική κάρτα.

Η Βιβλιοθήκη/Αναγνωστήριο Κτιρίου Αβέρωφ λειτουργεί από το Μάρτιο του 1998, σε χώρο στο ισόγειο του κτιρίου (Ροτόντα), ο οποίος αναδιαμορφώθηκε μετά από σχετική μελέτη, για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της νέας λειτουργίας που εντάχθηκε σε αυτόν.

Το έργο μελετήθηκε από μέλη της Σχολής Αρχιτεκτόνων σε συνεργασία με εξωτερικούς μελετητές. Η επίβλεψη έγινε σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία του ΕΜΠ και ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 1997.

Η βιβλιοθήκη διαμορφώθηκε σε μία σειρά χώρων με ύψος που φτάνει τα 8 σχεδόν μέτρα στις κορυφές των θόλων των ορόφων. Το μεγάλο ύψος επέτρεψε την κατασκευή μεταλλικών παταριών σε τμήματα του χώρου για υποστηρικτικές λειτουργίες, καθώς και περιμετρικούς διαδρόμους για πρόσβαση στα βιβλιοστάσια, που εκτείνονται σε όλο το διαθέσιμο ύψος.

Η Βιβλιοθήκη/Αναγνωστήριο του Κτιρίου Αβέρωφ είναι ανοικτή στο κοινό, δανειστική και περιλαμβάνει βιβλία και πρόσφατα τεύχη περιοδικών.

Η Βιβλιοθήκη/Αναγνωστήριο του Κτιρίου Μπουμπουλίνας είναι επίσης ανοιχτή στο κοινό και περιλαμβάνει τεύχη διαλέξεων, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών εργασιών και διδακτορικών διατριβών που έχουν εκπονηθεί στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, εγκυκλοπαίδειες, περιοδικά παλαιότερων ετών, καθώς και τη Συλλογή Κ.Α.Δοξιάδη.

Βιβλιοθήκη Κωνσταντίνου Δοξιάδη

Το Δεκέμβριο του 1998 το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο αποδέχτηκε μια σημαντική δωρεά. Πρόκειται για τη γνωστή βιβλιοθήκη του Αθηναϊκού Κέντρου Οικιστικής, την οποία δώρισε στο ΕΜΠ το Ίδρυμα Έμμας και Κωνσταντίνου Δοξιάδη.

Η Βιβλιοθήκη αυτή, που υποστήριζε την ερευνητική και εκπαιδευτική δραστηριότητα του Αθηναϊκού Τεχνολογικού Ομίλου και του Αθηναϊκού Κέντρου Οικιστικής, καθώς και τη μελετητική δραστηριότητα του Γραφείου Δοξιάδη, αποτελούσε για δεκαετίες βασική αναφορά του τεχνικού κόσμου της χώρας και θεωρείται ιδιαιτέρως σημαντική στο είδος της διεθνώς.

Η δωρεά στεγάζεται, ως ειδική συλλογή υπό τον τίτλο "Βιβλιοθήκη Κ.Α. Δοξιάδη", στον 5ο όροφο του κτιρίου Μπουμπουλίνας του Συγκροτήματος Πατησίων, σε ανακαινισμένο χώρο της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.

Η συλλογή περιλαμβάνει 16.000 περίπου μονογραφίες σε αντικείμενα Κοινωνικών Επιστημών, Φυσικών Επιστημών, Μαθηματικών, Εφαρμοσμένων Επιστημών, Πολεοδομίας, Αρχιτεκτονικής, Γεωγραφίας και Ιστορίας, 590 ξενόγλωσσους και 58 ελληνικούς τίτλους περιοδικών (κυρίως περιόδου 1960-1980), τεχνικές και πολεοδομικές μελέτες, χάρτες και αεροφωτογραφίες, κυβερνητικές εκδόσεις, πληροφοριακό υλικό, καθώς και φακέλους με αρχείο αποκομμάτων εφημερίδων και περιοδικών.