Ερευνητικά Προγράμματα

Α. INNOMED-UP:  Promoting UPcycling in Circular Economy through INNovation and education forcreative industries in MEDiterranean cities

Επιστημονική υπεύθυνος: Σοφία Αυγερινού-Κολώνια, Ομότιμη Καθηγήτρια Ε.Μ.Π.

 http://innomed-up.eu/   και  https://www.enicbcmed.eu/projects/innomed-up

 

B. SOLEHigh Energy efficiency for the pubLIc stOck buildingS in Mediterranean   

Eπιστημονικός υπεύθυνος:  Ματθαίος Παπαβασιλείου, Αναπληρωτής Καθηγητής Ε.Μ.Π.

 http://sole.athensarch.org/    και    https://www.enicbcmed.eu/projects/sole

 

Γ. CARISMED :  CApitalisation for Re-setting Innovation and Sustainability in MED-Cities

Eπιστημονική υπεύθυνος: Ειρήνη Κλαμπατσέα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε.Μ.Π.

 http://carismed.athensarch.org/  και  https://www.enicbcmed.eu/projects/carismed