Επικοινωνία

Για να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία της Σχολής Αρχιτεκτόνων, χρησιμοποιήστε τις παρακάτω διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ανάλογα με το θέμα για το οποίο επιθυμείτε πληροφορίες:

Για να χρησιμοποιήσετε τις λίστες ομαδικής αλληλογραφίας πατήστε εδώ