Οδηγός Σπουδών

Ο Οδηγός Σπουδών της Σχολής Αρχιτεκτόνων παρουσιάζει ένα συνοπτικό ιστορικό και την οργάνωση της Σχολής, το πρόγραμμα σπουδών και τα μαθήματα ανά εξάμηνο, τους διδάσκοντες, καθώς και χρήσιμες πληροφορίες για τη διοικητική λειτουργία και τους χώρους στους οποίους αναπτύσσονται οι ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Ο Οδηγός Σπουδών είναι αποτέλεσμα συνεργασίας μελών και εργαστηρίων της Σχολής και θα αναθεωρείται σε τακτά διαστήματα για να παραμένει επίκαιρος.

Μπορείτε να κατεβάσετε τον οδηγό εδώ: Οδηγός σπουδών 2020-2021Μπορείτε να ενημερωθείτε για την Πολιτική Ποιότητας του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών εδώ