Πρόσωπα

Το προσωπικό της Σχολής χωρίζεται στις παρακάτω υποκατηγορίες:

Διδάσκοντες
Τα μέλη ΔΕΠ και Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό που συμμετέχει στο πρόγραμμα σπουδών της Σχολής.
Ομότιμοι
Οι διδάσκοντες της Σχολής που έχουν εκλεγεί Ομότιμοι Καθηγητές Ε.Μ.Π.
Προσωπικό
Το διοικητικό και τεχνικό προσωπικό της Σχολής.