Δ.Π.Μ.Σ. "Προστασία Μνημείων": Κατεύθυνση Α - "Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών κτιρίων και Συνόλων"

Η Σχολή Αρχιτεκτόνων οργανώνει το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ) «Προστασία Μνημείων» με τις εξής κατευθύνσεις:(α) Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων και (β). Υλικά και Επεμβάσεις Συντήρησης

Το πρόγραμμα οργανώνεται από την Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με την συνεργασία της Σχολής Χημικών Μηχανικών, και συμμετοχή των Σχολών Πολιτικών Μηχανικών και Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών του Ε.Μ.Π. Την (α) κατεύθυνση συντονίζει η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και την (β) η Σχολή Χημικών Μηχανικών.

Η Α’ Κατεύθυνση του προγράμματος "Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων" στοχεύει στην εκπαίδευση και κατάρτιση επιστημόνων για την τεκμηρίωση, προστασία και διατήρηση της Αρχιτεκτονικής μας Κληρονομιάς και ειδικότερα για τα μνημεία όλων των εποχών, για κατασκευές της λαϊκής παράδοσης και για νεότερα έργα μεγάλης σημασίας για τον ελληνικό πολιτισμό.

Επίσης, για την παροχή των απαραίτητων γνώσεων για την τεκμηρίωση της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας των ιστορικών πόλεων και οικισμών, την αντιμετώπισή τους ως ζωντανούς και εξελισσόμενους οργανισμούς -σε συνδυασμό πάντα με το φυσικό τους περιβάλλον- την επισήμανση των προβλημάτων τους και την μεθοδολογία «ολοκληρωμένης» προστασίας τους, στην οποία εμπεριέχεται η έννοια της βιώσιμης ανάπτυξής τους.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην Επιστημονική Γραμματεία.