ΤΟΜΕΑΣ Ι

Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Μορφολογίας και Θεωρίας του Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού

Τοποθεσία: 
Κτήριο Τοσίτσα, 2ος όροφος
  Τηλέφωνο Fax

Διευθυντής

Γραμματέας

Μέλη

Θεσμοθέτηση: 
Ιδρυτική πράξη, Π.Δ. 237/1973 (ΦΕΚ 208Α/13-9-1973), ΦΕΚ 80Β/1-3-1983

Το εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Μορφολογίας και Θεωρίας του Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού, ανταποκρινόμενο στις σημερινές ερευνητικές και διδακτικές ανάγκες της σχολής και τις διεθνείς σημερινές τάσεις, ερευνά τη μορφοποιητική διαδικασία των αρχιτεκτονικών έργων μέσα από δύο συνδεδεμένες και συμπληρωματικές κατευθύνσεις που τροφοδοτούν άμεσα την πράξη της αρχιτεκτονικής σύνθεσης και τη θεωρία του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού.

 

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Α:   ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

 

  • Θεωρία, Μεθοδολογία και Φιλοσοφία της Διαχείρισης της Αρχιτεκτονικής  

Κληρονομιάς.

  • Τεκμηρίωση, Ανάλυση, Κριτική Ερμηνεία αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς.
  • Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός ως Ένταξη σε Τόπους Κληρονομιάς.

Στοχεύει στην άντληση αρχιτεκτονικής γνώσης μέσα από την  καταγραφή, τεκμηρίωση και κριτική θεώρηση των αρχιτεκτονικών μορφών του παρελθόντος και της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς  και περιλαμβάνει την προγραμματική μορφολογική αισθητική των ιστορικών στυλ μέχρι και τον 20ο αιώνα,  καθώς και την μορφογενετική της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής σε σχέση με το φυσικό περιβάλλον και το πολιτισμικό τοπίο.

 

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Β:    ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Α ΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ /          

                                 ΜΟΡΦΟΓΕΝΕΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

 

  • Θεωρία, Μεθοδολογία και Φιλοσοφία  του Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
  • Ανάλυση, Ερμηνεία και κριτική της Αρχιτεκτονικής
  • Διεπιστημονική Θεωρία Μορφογένεσης (Βιολογία, Μαθηματικά, Computing, Γλωσσολογία, Ανθρωπολογία, Φιλοσοφία)

Στοχεύει στη διεπιστημονική θεώρηση, τόσο της πράξης της αρχιτεκτονικής σύνθεσης και του σχεδιασμού, όσο και της παράλληλης  κριτικής θεώρησης της σημερινής παραγωγής αρχιτεκτονικών μορφών και τις σύγχρονες  μεθόδους, προσεγγίσεις και θεωρίες του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού.