Κωνσταντίνα Δεμίρη

Τηλέφωνα: 
Fax Εσωτ.
  • 210 772 3857
Εσωτερικό
  • 210 772 3340
Βαθμίδα: 
Ομότιμη καθηγήτρια
Τίτλοι σπουδών: 
  • 1970 - 1975, Δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ.
  • 1981 - 1985 Ph. D., Department of Architecture, Faculty of Social Sciences, University of Edinburgh.
Γνωστικό αντικείμενο: 
Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός: ιστορικές, τυπολογικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: 

Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός / ένταξη νέας αρχιτεκτονικής σε ιστορικό περιβάλλον / σχέση αρχιτεκτονικής και μουσικής: ιστορικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις / ζητήματα τυπολογικής προσέγγισης / αρχιτεκτονική των χώρων εργασίας και παραγωγής: ιστορία και σχεδιασμός κτιριακών κατασκευών.

Μαθήματα

Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος διδάσκει στα εξής μαθήματα:

Προπτυχιακά Μαθήματα
1ο Εξάμηνο
2o Εξάμηνο
ΔΠΜΣ "Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του Χώρου" - Κατεύθυνση Α: "Σχεδιασμός - Χώρος - Πολιτισμός"
δ. Η Συγκρότηση της Αρχιτεκτονικής Γνώσης δια του Σχεδιασμού