ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2

Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Σύνθεση 2

2o Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4062
Είδος: 
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
8
Περιοχή: 
Τομέας Ι
Τύπος Διδασκαλίας: 
Σύνθεσης και Θεωρίας

Πρώτη προσέγγιση του αρχιτεκτονικού έργου. Ο αρχιτεκτονικός χώρος : η μορφή, η λειτουργία, η οργάνωση και η γεωμετρία της κατασκευής του. Η ένταξη του αρχιτεκτονικού έργου σε συγκεκριμένο περιβάλλον : τόπος, κλίμα, χαρακτηριστικά. Η ολοκληρωμένη απεικόνιση του αρχιτεκτονικού έργου

Διδάσκοντες