Λεωνίδας Κουτσουμπός

Βαθμίδα: 
Επίκουρος καθηγητής
Τίτλοι σπουδών: 
  • 1995 - 2001: Δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού, Αρχιτεκτονική Σχολή, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
  • 2003 - 2005: Μεταπτυχιακές Σπουδές: Διατμηματικό Πρόγραμμα “Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του Χώρου” Κατεύθυνση Σχεδιασμός – Χώρος – Πολιτισμός, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
  • 2004 - 2009: PhD, Architecture, School of Arts Culture and Environment, University of Edinburgh, Σκωτία, Ηνωμένο Βασίλειο
Γνωστικό αντικείμενο: 
Θεωρία στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: 

Πράξη και Θεωρία του Σχεδιασμού, Φιλοσοφία, Ηθική

Μαθήματα

Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος διδάσκει στα εξής μαθήματα:

Προπτυχιακά Μαθήματα
2o Εξάμηνο
3o Εξάμηνο
4o Εξάμηνο
6ο Εξάμηνο
7ο Εξάμηνο
ΔΠΜΣ "Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του Χώρου" - Κατεύθυνση Α: "Σχεδιασμός - Χώρος - Πολιτισμός"
δ. Η Συγκρότηση της Αρχιτεκτονικής Γνώσης δια του Σχεδιασμού