ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 3

Κατοικία

3o Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4005
Είδος: 
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
8
Περίοδος: 
Χειμερινή
Περιοχή: 
Τομέας Ι
Τομέας ΙΙΙ
Τύπος Διδασκαλίας: 
Σύνθεσης και Θεωρίας

Σχεδιασμός κτιρίου μικρής κλίμακας. Εφαρμογή σε θέμα κατοικίας.

Δίνεται έμφαση στα ζητήματα:

Ένταξη του κτιρίου στο άμεσο περιβάλλον της πόλης ή στο τοπίο. Συγκρότηση του υπαίθριου χώρου ως ενοποιητικού συνθετικού στοιχείου αλλά και ως ουσιαστικού χώρου διαβίωσης. Διάκριση των χώρων σε κλειστούς, ημιυπαίθριους και υπαίθριους. Σχέση χώρου και τρόπου ζωής. Ομοιότητες και αντιθέσεις διαφορετικών τρόπων ζωής και η αποτύπωσή τους στο χώρο. Τυπολογίες της κατοικίας και πραγματικότητα του σύγχρονου τρόπου ζωής. Σχέση ιδιωτικού - δημόσιου και η διάχυση της ζωής σε αυτούς. Η διαβάθμιση της ιδιωτικότητας, η σχέση προσωπικών και κοινόχρηστων χώρων. Κατοικία και αντικείμενο. Σχέση ιδιωτικού χώρου και αντικειμένων. Παρατήρηση, καταγραφή και αξιολόγηση των χώρων της  κατοικίας και των αντικειμένων καθημερινής χρήσης. Υλικά και κατασκευή ως στοιχεία ολοκληρωμένης διατύπωσης της μορφής.  Βιοκλιματική θεώρηση του κτιριακού κελύφους και προσαρμογή του στις περιβαλλοντικές συνθήκες. Σημασία της έκφρασης της υλικότητας του κτίσματος. Ζητήματα επιλογής των υλικών κατασκευής, του συνδυασμού τους και της επεξεργασίας τους. Στο γενικότερο πλαίσιο προδιαγραφών και μεθοδολογίας του μαθήματος εισάγεται και η οπτική του φύλου, ενσωματώνοντας τις διαφορές φύλου των χρηστών στη διατύπωση του κτιριολογικού προγράμματος και στο σχεδιασμό

Διδάσκοντες