Κωνσταντίνα - Βαλεντίνη Καρβουντζή

Τηλέφωνα: 
Εσωτερικό
  • 210 772 3362
Fax Εσωτ.
  • 210 772 3374
Βαθμίδα: 
Αναπληρώτρια καθηγήτρια
Γνωστικό αντικείμενο: 
Αρχιτεκτονική σύνθεση
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: 

Κατοικία, Συλλογική Κατοικία, Αστικός Σχεδιασμός

Μαθήματα

Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος διδάσκει στα εξής μαθήματα:

Προπτυχιακά Μαθήματα
2o Εξάμηνο
3o Εξάμηνο
4o Εξάμηνο
9ο Εξάμηνο
ΔΠΜΣ "Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του Χώρου" - Κατεύθυνση Α: "Σχεδιασμός - Χώρος - Πολιτισμός"
γ. Η Παράσταση της Αρχιτεκτονικής Γνώσης
δ. Η Συγκρότηση της Αρχιτεκτονικής Γνώσης δια του Σχεδιασμού