Ε. Θ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ 9ΟΥ

Αστική κατοίκηση

9ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4186
Είδος: 
Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
3
Περίοδος: 
Χειμερινή
Περιοχή: 
Τομέας Ι
Τύπος Διδασκαλίας: 
Σύνθεσης και Θεωρίας

Διερεύνηση ζητημάτων «αστικότητας» και κατοίκησης, μέσω ιστορικής αναδρομής, και μέσα στο πλαίσιο των ιδεολογικών, κοινωνικών και οικονομικών δομών, με παράλληλη μελέτη θεμάτων κτιριολογικής, λειτουργικής και τυπολογικής ανάπτυξης, αρχιτεκτονικού συντακτικού. Ανίχνευση εννοιών, όπως αυτή της αστικής κατοικίας και του ανθρωπογενούς-τεχνητού περιβάλλοντος σε σχέση με το φυσικό, παράλληλα με την ανάλυση της αστικής κατοικίας σε σχέση με τα πρότυπα και τα στερεότυπα που επικρατούν σε κάθε εποχή, τα κοινωνικά μοντέλα και το εκάστοτε ιδεολογικό πλαίσιο. Μελέτη του φαινομένου της αστικής πολυκατοικίας και της αντιπαροχής, και παρουσίαση χαρακτηριστικών κατοικιών και πολυκατοικιών που αποτέλεσαν παραδείγματα - τομές στην αρχιτεκτονική εφαρμογή στο διεθνή και ελληνικό χώρο.

Διδάσκοντες