Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός 4: Σύνθετη κατοικία

4o Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4221
Είδος: 
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
8
Περίοδος: 
Εαρινή
Περιοχή: 
Τομέας Ι
Τομέας ΙΙΙ
Τύπος Διδασκαλίας: 
Σύνθεσης και Θεωρίας

Σχεδιασμός περιβάλλοντος συλλογικής κατοίκησης. Μπορεί να αναφέρεται σε κτίριο κατοικιών, σε επεμβάσεις σε κτίριο ή συγκρότημα κατοικιών ή και σε συνδυασμό των δύο προβλημάτων. Ανάγνωση του τόπου, ανάλυση των υφιστάμενων και των προτεινόμενων σεναρίων ζωής. Εξερεύνηση της έννοιας του τυπικού χρήστη και της διαφορετικότητας των αναγκών που αντιστοιχούν σε διαφορετικά σενάρια κατοίκησης. Οργάνωση των προτεινόμενων τυπολογιών κατοίκησης (οι οποίες μπορεί να αναφέρονται και σε εναλλακτικά μοντέλα οργάνωσης οικιστικών συγκροτημάτων όπως το μοντέλο της κοινωνικής, της προσιτής και της συνεταιριστικής κατοικίας). Τυπολογική προσέγγιση στο σχεδιασμό  των μονάδων κατοικίας και την ανάπτυξη της σχέσης τους σε κτιριακές ενότητες. Διερεύνηση των σχέσεων του σχεδιαζόμενου συνόλου των κατοικιών με τον αστικό ιστό. Προσέγγιση των προβλημάτων που αφορούν τις σχέσεις οικιακού, κοινόχρηστου και δημόσιου χώρου.

 

Διδάσκοντες