Ελένη Μάντζιου

Τηλέφωνα: 
Εσωτερικό
  • 210 772 3387
Fax Εσωτ.
  • 210 772 3857
Βαθμίδα: 
Καθηγήτρια
Τίτλοι σπουδών: 
  • 2001 Διδάκτωρ Ε.Μ.Π.
  • Θέμα διατριβής: Μουσείο Τέχνης. Προσδιορισμός των αρχιτεκτονικών μεταβλητών που επηρεάζουν την προετοιμασία του θεατή για την επικοινωνία με το έργο τέχνης.
  • 1984 Διπλωματούχος Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π
  • 1980 – 1981 Υπότροφος Ι.Κ.Υ (σαν σπουδάστρια)
  • 1982 – 1983 Υπότροφος Ι.Κ.Υ (σαν σπουδάστρια)
  • 1985 - 1987 Υπότροφος Ι.Κ.Υ για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής
  • 1993 – 1997 Χρηματοδότηση υποψηφίου διδάκτορος από τον Ε.Λ.Ε. Ε.Μ.Π
Γνωστικό αντικείμενο: 
Αρχιτεκτονικές συνθέσεις
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: 

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα αφορούν κυρίως ζητήματα Περιβάλλοντος και Πολιτισμού. Ειδικότερα: Περιβάλλον & Ανάπτυξη, Βιοκλιματικός σχεδιασμός, Μουσείο, Αναβίωση ιστορικών συνόλων, Ένταξη πολιτιστικών κτιρίων στην πόλη.

Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ (1984). Διδάκτωρ ΕΜΠ 2001. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΕΜΠ 2016.

Συγγραφέας του συγγράμματος "Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός δημόσιου συγκροτήματος: Το αστικό μουσείο". https://repository.kallipos.gr/handle/11419/5905

Επιμελήτρια , συνσυγγραφέας του βιβλίου "Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική στην Ελλάδα" εκδ. ΕΡΓΟΝ IV, 2009

Έχει διακρίσεις σε διεθνείς και πανελλήνιους αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς, συμμετοχές σε διεθνείς και πανελλήνιες εκθέσεις αρχιτεκτονικού έργου, καθώς και δημοσιεύσεις αρχιτεκτονικού και ερευνητικού έργου

Μαθήματα

Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος διδάσκει στα εξής μαθήματα:

Προπτυχιακά Μαθήματα
2o Εξάμηνο
3o Εξάμηνο
4o Εξάμηνο
8ο Εξάμηνο
9ο Εξάμηνο
ΔΠΜΣ "Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του Χώρου" - Κατεύθυνση Α: "Σχεδιασμός - Χώρος - Πολιτισμός"
δ. Η Συγκρότηση της Αρχιτεκτονικής Γνώσης δια του Σχεδιασμού