ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 9

Αστικός Σχεδιασμός

9ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4216
Είδος: 
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
8
Περίοδος: 
Χειμερινή
Περιοχή: 
Τομέας Ι
Τομέας II
Τομέας ΙΙΙ
Τύπος Διδασκαλίας: 
Σύνθεσης και Θεωρίας
Ώρες Διδασκαλίας: 
Δευτέρα 15.30-19.15, Πέμπτη 11.00-14.45 (Κτ. Τοσίτσα, αιθ. κάτω από το αμφ. ΤΜΑΧ & αιθ. Τ10 & αιθ. Τ217

Αστική σύνθεση. Μελέτη και σύνθεση των συστατικών στοιχείων του αστικού ιστού ως λειτουργικών ενοτήτων, αλλά και ως στοιχείων που δομούν την αισθητική συγκρότηση του αστικού περιβάλλοντος. Κατανόηση της σχέσης μέρους και όλου. Πλήρη και κενά του αστικού ιστού, οικοδομικά τετράγωνα, δημόσιος και ιδιωτικός χώρος, δρόμοι και άξονες επικοινωνίας, αστικό πράσινο. Παρεμβάσεις μικρής ή μεγάλης κλίμακας με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και του αστικού περιβάλλοντος. Ένταξη συγκροτημάτων συλλογικής κατοικίας στον αστικό ιστό.

Διδάσκοντες