Νέλλη Μάρδα

Τηλέφωνα: 
Εσωτερικό
  • 210 772 3343
Fax Εσωτ.
  • 210 772 3857
Γραφείο
  • 210 721 2085
Βαθμίδα: 
Καθηγήτρια
Τίτλοι σπουδών: 

Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. , MSc UCL, London , PhD UCL, London 

Γνωστικό αντικείμενο: 
Αρχιτεκτονικές συνθέσεις και κτιριολογία
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: 

Μεθοδολογία σχεδιασμού, διδακτική της αρχιτεκτονικής, βιοκλιματικός σχεδιασμός, δημόσια κτήρια, κατοικία.

Μαθήματα

Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος διδάσκει στα εξής μαθήματα:

Προπτυχιακά Μαθήματα
4o Εξάμηνο
7ο Εξάμηνο
8ο Εξάμηνο
9ο Εξάμηνο
ΔΠΜΣ "Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του Χώρου" - Κατεύθυνση Α: "Σχεδιασμός - Χώρος - Πολιτισμός"
δ. Η Συγκρότηση της Αρχιτεκτονικής Γνώσης δια του Σχεδιασμού