ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 4

Α: Αρχιτεκτονική Σύνθεση 4: Συγκρότημα Κατοικιών

4o Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4221
Είδος: 
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
8
Περιοχή: 
Τομέας Ι
Τομέας ΙΙΙ
Τύπος Διδασκαλίας: 
Σύνθεσης και Θεωρίας

Συγκρότημα κατοικιών: Σχεδιασμός μικρού συγκροτήματος κατοικίας κατ΄έκταση ή καθ΄ύψος (όπως μικρή πολυκατοικία). Η σχέση της μονάδας με το σύνολο. Κλειστοί και υπαίθριοι χώροι, ιδιωτικοί και δημόσιοι χώροι. Τυποποίηση, επανάληψη και διαφοροποίηση. Λειτουργικές και κατασκευαστικές ζώνες. Η αναγνωσιμότητα του συνόλου και η ένταξη στο περιβάλλον. Εφαρμογή σε θέμα συλλογικής κατοικίας.

Διδάσκοντες