ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 4

Α: Αρχιτεκτονική Σύνθεση 4: Συγκρότημα Κατοικιών: διαθέσιμο υλικό

4o Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4221
Είδος: 
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
8
Περιοχή: 
Τομέας Ι
Τομέας ΙΙΙ
Τύπος Διδασκαλίας: 
Σύνθεσης και Θεωρίας