ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 7

Κτίριο σύνθετων λειτουργιών δημόσιου χαρακτήρα

7ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4213
Είδος: 
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
8
Περίοδος: 
Χειμερινή
Περιοχή: 
Τομέας Ι
Τομέας IV
Τύπος Διδασκαλίας: 
Σύνθεσης και Θεωρίας

Μελέτη και επίλυση των βασικών προβλημάτων που συνδέονται με το σχεδιασμό ενός κτιρίου με δημόσιο χαρακτήρα και σύνθετο λειτουργικό πρόγραμμα. Σύζευξη αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και αρχιτεκτονικής τεχνολογίας. Έμφαση στην ένταξη του κτηρίου στον αστικό ιστό, στην καθ΄ ύψος ανάπτυξη και στην κατακόρυφη δομή του, στην οργάνωση και στο χαρακτήρα του εσωτερικού χώρου, στη διαμόρφωση του υπαίθριου δημόσιου χώρου, στη γενική επιλογή των υλικών και στο σχεδιασμό του φέροντος οργανισμού του κτηρίου. Το θέμα συνεχίζεται και ολοκληρώνεται στο μάθημα Αρχιτεκτονική Σύνθεση 8.

 

Διδάσκοντες