Βασίλειος Γκικαπέππας

Βαθμίδα: 
Επίκουρος καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: 
Αρχιτεκτονική Σύνθεση (ΦΕΚ διορισμού 633/22.04.2019 τ. Γ΄)

Μαθήματα

Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος διδάσκει στα εξής μαθήματα:

Προπτυχιακά Μαθήματα
7ο Εξάμηνο
8ο Εξάμηνο
ΔΠΜΣ "Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του Χώρου" - Κατεύθυνση Α: "Σχεδιασμός - Χώρος - Πολιτισμός"
δ. Η Συγκρότηση της Αρχιτεκτονικής Γνώσης δια του Σχεδιασμού