Τομέας Ι

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Γνωστικό αντικείμενο: 
Γνωστικό αντικείμενο του τομέα είναι ο σχεδιασμός κτηρίων, κτηριακών συγκροτημάτων και συνόλων στο χώρο, σε συνάρτηση με τις κτηριολογικές, περιβαλλοντικές και μορφολογικές παραμέτρους που τον προσδιορίζουν, καθώς και η μελέτη της ιστορικής εξέλιξης της Αρχιτεκτονικής και της Τέχνης.
  Τηλέφωνο Fax

Διευθύντρια

  Τηλέφωνο Fax

Γραμματέας

Faculty Members

Γιώργος Αναπληρωτής καθηγητής
Νικόλαος Επίκουρος καθηγητής
Τηλέμαχος Αναπληρωτής καθηγητής
Γεώργιος Αναπληρωτής καθηγητής
Βασιλική Επίκουρη καθηγήτρια
Βασίλειος Καθηγητής
Βασίλειος Επίκουρος καθηγητής
Σταύρος Αναπληρωτής καθηγητής
Χρυσόστομος Επίκουρος καθηγητής
Κωνσταντίνα - Βαλεντίνη Αναπληρώτρια καθηγήτρια
Λεωνίδας Επίκουρος καθηγητής
Νικόλαος Αναπληρωτής καθηγητής
Έλενα Αναπληρώτρια καθηγήτρια
Σωτήριος Αναπληρωτής καθηγητής
Σταυρούλα (Ρίβα) Επίκουρη καθηγήτρια
Ελένη Καθηγήτρια
Νέλλη Καθηγήτρια
Γεωργία Καθηγήτρια
Μαρία Επίκουρη καθηγήτρια
Εμμανουήλ Επίκουρος καθηγητής
Αθανάσιος Αναπληρωτής καθηγητής
Δήμητρα Καθηγήτρια
Ματθαίος Αναπληρωτής καθηγητής
Παναγιώτης Καθηγητής
Κώστας Αναπληρωτής καθηγητής
Σοφία Αναπληρώτρια καθηγήτρια