Εμμανουήλ Μικράκης

Τηλέφωνα: 
Γραφείο
  • 210 772 3306
Fax Γραφείου
  • 210 772 3307
Βαθμίδα: 
Επίκουρος καθηγητής
Τίτλοι σπουδών: 
  • Πτυχίο Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης, Πανεπιστήμιο Αθηνών (1995)
  • Βυζαντινές και Νεοελληνικές Σπουδές, Πανεπιστήμιο Βιέννης (1995)
  • Σπουδές Αρχαιολογίας, Κολέγιο Clare Hall του Πανεπιστημίου του Cambridge (2003)
  • Σπουδές Προϊστορίας, Πρωτοϊστορίας, Κλασικής Αρχαιολογίας και Αρχαίας Ιστορίας και Διδακτορικό Δίπλωμα Κλασικής Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Χαϊδελβέργης (2006)
Γνωστικό αντικείμενο: 
Ιστορία της Τέχνης της Αρχαιότητας και των Μέσων Χρόνων
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: 

Ελληνική αρχαιότητα, πολιτισμοί της Μεσογείου, εικονογραφία τελετουργικών συμπεριφορών, τέχνη Γεωμετρικής περιόδου, αρχαία ελληνική μουσική, ψηφιακή τεκμηρίωση πολιτιστικής κληρονομιάς

Μαθήματα

Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος διδάσκει στα εξής μαθήματα:

Προπτυχιακά Μαθήματα
1ο Εξάμηνο
2o Εξάμηνο
3o Εξάμηνο
4o Εξάμηνο
5ο Εξάμηνο
6ο Εξάμηνο
7ο Εξάμηνο
8ο Εξάμηνο