ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ 8

Β: Μεταπολεμική Τέχνη στην Ελλάδα

8ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4227
Είδος: 
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
4
Περιοχή: 
Τομέας Ι
Τύπος Διδασκαλίας: 
Θεωρίας - Άσκησης

Η ελληνική τέχνη από το 1945 έως σήμερα. Κατευθύνσεις και επιρροές, ερμηνεία και αισθητική προσέγγιση.

Διδάσκων