ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ 1ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Από τις απαρχές έως και την Ελληνιστική περίοδο

1ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4218
Είδος: 
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
4
Περίοδος: 
Χειμερινή
Περιοχή: 
Τομέας Ι
Τύπος Διδασκαλίας: 
Θεωρίας - Άσκησης

Ιστορία της αρχιτεκτονικής, της κατοίκησης και των εικαστικών τεχνών από την Εποχή του Λίθου έως την κατάλυση του τελευταίου ελληνικού κράτους της αρχαιότητας το 30 π.Χ. Πρώιμοι μεσογειακοί πολιτισμοί: Αίγυπτος, Εγγύς Ανατολή, Πρωτοκυκλαδικός, Πρωτοελλαδικός, Μινωικός και Μυκηναϊκός πολιτισμός: αρχιτεκτονική (οικισμοί, ακροπόλεις, οχυρώσεις, ανάκτορα, ταφικά και λατρευτικά μνημεία) και τέχνες (τοιχογραφία, γλυπτική, ειδώλια, κεραμική, μικροτεχνία). Σκοτεινοί Αιώνες. Γεωμετρική και Αρχαϊκή Εποχή έως το 480 π.Χ.: Μνημειακή αρχιτεκτονική, ρυθμοί ναοδομίας, κατασκευή, υλικά. Η επανεμφάνιση της εικόνας στις τέχνες. Αρχαϊκή γλυπτική, μελανόμορφος και ερυθρόμορφος ρυθμός αγγειογραφίας. Κλασική περίοδος και Ελληνιστικοί χρόνοι. Σημαντικά Ιερά, ναοί. Δημόσιος χώρος, δημόσια κτήρια και οικοδομικά προγράμματα στην πόλη-κράτος. Κατοικία, ανάκτορα και τάφοι. Κλασική και ελληνιστική γλυπτική, τοιχογραφίες και ψηφιδωτά. Αρχιτεκτονική και τέχνες στις ελληνικές αποικίες. Κοινωνικές και πολιτισμικές διεργασίες σε συνάρτηση με τη μόνιμη κατοίκηση, την αστικοποίηση, τη γένεση της μνημειακής αρχιτεκτονικής και τέχνης. Από τους οικισμούς των σκοτεινών χρόνων στην ελληνιστική πόλη.

Διδάσκοντες