ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ 5

Μοντέρνα Εποχή

5ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4212
Είδος: 
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
4
Περίοδος: 
Χειμερινή
Περιοχή: 
Τομέας Ι
Τομέας II
Τύπος Διδασκαλίας: 
Θεωρίας - Άσκησης
Ώρες Διδασκαλίας: 
Τετάρτη 15.30-19.15 (κτ. Αβέρωφ αιθ. Α002)

Τα Κείμενα του Μοντέρνου : Κριτική ανάγνωσης στην κατεύθυνση Ιστορίας και Θεωρίας της αρχιτεκτονικής. Κριτικός σχολιασμός κειμένων του «μοντέρνου». Μοντερνισμός: Το πνεύμα του νεωτερισμού στην αρχιτεκτονική και την τέχνη από το τέλος του 19ου αιώνα ως τη δεκαετία του 1950. Το μοντέρνο κίνημα στην αρχιτεκτονική και την πολεοδομία του μεσοπολέμου.

Διδάσκοντες