Παναγιώτης Τουρνικιώτης

Τηλέφωνα: 
Εσωτερικό
  • 210 772 3324
Fax Εσωτ.
  • 210 772 3319
Βαθμίδα: 
Καθηγητής
Τίτλοι σπουδών: 
Προπτυχιακά
  • Αρχιτεκτονική. Δίπλωμα αρχιτέκτονα μηχανικού ΕΜΠ, 1978.
  • Πολεοδομία. Δίπλωμα πολεοδόμου, Ινστιτούτο Πολεοδομίας, Πανεπιστήμιο Παρισιού 8 - Vincennes, 1980
Μεταπτυχιακά
  • Δίπλωμα σπουδών εμβάθυνσης ‘Περιβάλλον και Ανάπτυξη Οικονομική και Κοινωνική’, Σχολή Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Παρισιού 10 - Nanterre, 1979.
  • Δίπλωμα σπουδών εμβάθυνσης ‘Φιλοσοφία του πολιτισμού’, Σχολή Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Παρισιού 1 - Σορβόννη, 1981.
Διδακτορικές διατριβές
  • Doctorat 3oυ κύκλoυ, ‘Pagrati : Naissance et évolution d’un quartier d’Athènes’, Τμήμα Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Παρισιού 10, 1983 (επιβλέπων Guy Burgel).
  • Doctorat d'Etat, ‘Historiographie de l’architecture moderne’, Ινστιτούτο Πολεοδομίας, Πανεπιστήμιο Παρισιού 8, 1988 (επιβλέπων Françoise Choay).
Γνωστικό αντικείμενο: 
Θεωρία της αρχιτεκτονικής
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: 

Ιστορία και θεωρία της νεώτερης και της σύγχρονης αρχιτεκτονικής και της πόλης

Μαθήματα

Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος διδάσκει στα εξής μαθήματα:

Προπτυχιακά Μαθήματα
2o Εξάμηνο
4o Εξάμηνο
5ο Εξάμηνο
6ο Εξάμηνο
7ο Εξάμηνο
8ο Εξάμηνο
ΔΠΜΣ "Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του Χώρου" - Κατεύθυνση Α: "Σχεδιασμός - Χώρος - Πολιτισμός"
α. Η Διερεύνηση της Αρχιτεκτονικής Γνώσης