Ιστορία και Θεωρία 6ου εξαμήνου: Η σύγχρονη εποχή

6ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4224
Είδος: 
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
4
Περίοδος: 
Εαρινή
Περιοχή: 
Τομέας Ι
Τομέας II
Τύπος Διδασκαλίας: 
Θεωρίας - Άσκησης

Κριτική προσέγγιση της αρχιτεκτονικής και της πολεοδομικής θεωρίας και πρακτικής των τελευταίων πενήντα χρόνων. Σύγχρονη αρχιτεκτονική και τέχνη, τεχνολογία και περιβάλλον. Σχεδιασμός και θεωρίες για την πόλη του μέλλοντος.

Διδάσκοντες