Βαθμίδα: 
Αναπληρωτής καθηγητής

Ο Σωτήρης Κωτσόπουλος εργάζεται στην περιοχή του αλγοριθμικά υποβοηθούμενου σχεδιασμού. Εξετάζει τις υπολογιστικές διαδικασίες του σχεδιασμού και την σχέση μεταξύ μορφής, δομής, λειτουργίας και απόδοσης στην αρχιτεκτονική.

Ως διδάσκων στη Σχολή Αρχιτεκτόνων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) και ερευνητικός συνεργάτης στο Massachusetts Instutute of Technology (ΜΙΤ) ερευνά τις εφαρμογές των υπολογιστικών συστημάτων στο σχεδιασμό. Διδάσκει μαθήματα Γραμματικών Σχημάτων και Ιστορία και Λογική Υπολογιστικών Συστημάτων Σχεδιασμού. Συμπεριλαμβάνονται: γεωμετρικά και τοπολογικά θέματα για την μορφή, την δομή, την συμμετρία, την αναλογία, την τάξη και την τυπολογία. Επίσης, διεξάγει διεπιστημονική έρευνα πάνω στις εφαρμογές των διαδικτυωμένων τεχνολογιών και της Τεχνητής Νοημοσύνης στο σχεδιασμό και την αρχιτεκτονική, σε κλίμακα μεμονομένων κτιρίων και σε πολεοδομική κλίμακα. 

Ο Σωτήρης Κωτσόπουλος έλαβε διδακτορικό δίπλωμα (Ph.D.) στον υπολογιστικό σχεδιασμό, και S.M.Arch.S. στην τεχνολογία σχεδιασμού από το MIT. Με υποτροφία Fulbright έλαβε πτυχίο M. Arch από το Southern California Institute of Architecture (SCI-Arc). Είναι Διπλωματούχος Αρχιτέκτονας Μηχανικός του ΕΜΠ.

 

Μαθήματα

Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος διδάσκει στα εξής μαθήματα:

Προπτυχιακά Μαθήματα
4o Εξάμηνο
5ο Εξάμηνο
6ο Εξάμηνο
7ο Εξάμηνο
8ο Εξάμηνο
ΔΠΜΣ "Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του Χώρου" - Κατεύθυνση Α: "Σχεδιασμός - Χώρος - Πολιτισμός"
γ. Η Παράσταση της Αρχιτεκτονικής Γνώσης