Γεωμετρικές και ψηφιακές αναπαραστάσεις εφαρμοσμένες σε αρχιτεκτονικό σχεδιασμό

4o Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4345
Είδος: 
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
4
Περίοδος: 
Εαρινή
Περιοχή: 
Τομέας ΙΙΙ
Τομέας Ι
Τομέας IV
Τύπος Διδασκαλίας: 
Θεωρίας - Άσκησης

Το μάθημα αφορά στην εξοικείωση των σπουδαστών-στριών με τα εργαλεία και τις μεθόδους  διαχείρισης των γεωμετρικών και ψηφιακών αναπαραστάσεων με απώτερο στόχο την κατανόηση της διαδικασίας μετάβασης από τον ‘προγραμματισμό’ στον σχεδιασμό.  Ανάδειξη της συμβολής  των νέων μέσων  στην νοηματοδότηση και τις χωρικές ποιότητες της αρχιτεκτονικής. Εφαρμογές σε συγκεκριμένα πεδία αρχιτεκτονικού χώρου.

Διδάσκοντες