Ιωάννης Βενέρης

Τηλέφωνα: 
Εσωτερικό
  • 210 772 3885
Fax Εσωτ.
  • 210 772 3390
Βαθμίδα: 
Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: 
Εφαρμογές και επιπτώσεις της πληροφορικής στον αρχιτεκτονικό και αστικό σχεδιασμό

Μαθήματα

Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος διδάσκει στα εξής μαθήματα:

Προπτυχιακά Μαθήματα
1ο Εξάμηνο
2o Εξάμηνο
4o Εξάμηνο
5ο Εξάμηνο
7ο Εξάμηνο