Σταματίνα Μικρού

Τηλέφωνα: 
Εσωτερικό
  • 210 772 3787
Βαθμίδα: 
Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.)
Τίτλοι σπουδών: 
  • 1995 - Δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού, Σχολή Αρχιτεκτόνων Ε.Μ.Π
  • 2001 - MSc Design &Digital Media, University of Edinburgh, Σκωτία (Υποτροφος Ιδρύματος Παναγιώτη και Έφης Μιχελή)
  • 2003 - Master In Conservation of Historic Towns & Buildings, RLICC, KU Leuven, Βέλγιο (Υπότροφος Ι.Κ.Υ)
Γνωστικό αντικείμενο: 
Εφαρμογές της Πληροφορικής στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό με έμφαση στην επεξεργασία Εικόνας και Βίντεο και την δημιουργία Αρχιτεκτονικών Προσομοιώσεων
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: 

Εφαρμογές των νέων τεχνολογιών στον τομέα της Αποκαταστάσης Μνημείων με έμφαση σε θέματα αναπαράστασης, αισθητικής έκφρασης και αντίληψης, καταγραφής και τεκμηρίωσης.

Μαθήματα

Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος διδάσκει στα εξής μαθήματα:

Προπτυχιακά Μαθήματα
3o Εξάμηνο
4o Εξάμηνο
5ο Εξάμηνο
8ο Εξάμηνο
9ο Εξάμηνο