Οικοδομική 2: Μικρή κατασκευαστική κλίμακα – ανάλυση και σχεδιασμός συμβατικών οικοδομικών στοιχείων και συστημάτων

4o Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4047
Είδος: 
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
5
Περίοδος: 
Εαρινή
Περιοχή: 
Τομέας IV
Τύπος Διδασκαλίας: 
Θεωρίας - Άσκησης

Ανάλυση και σύνθεση τυπικών λεπτομερειών κτιρίου μικρής κατασκευαστικής κλίμακας. Εμβάθυνση στη μεθοδολογία και τα υλικά κατασκευής ενός τυπικού κτιρίου, με έμφαση στην ανάλυση των απαιτήσεων και τη σχεδίαση επιμέρους δομικών στοιχείων και συστημάτων:

i. Μελέτη - σχεδίαση κατασκευαστικών τομών και τυπικών λεπτομερειών του εξωτερικού περιβλήματος του κτιρίου.

ii. Κατασκευαστική ανάλυση & σχεδίαση επιλεγμένων λειτουργικών ενοτήτων του κτιρίου (κλιμακοστάσιο, εσωτερικός όροφος, κτλ.) – εισαγωγή στις ελαφρού τύπου δομικές κατασκευές από μεταλλικά ή ξύλινα στοιχεία  ή από συνδυασμό τους.

iii.   Αποτύπωση & τεκμηρίωση υφιστάμενων δομικών στοιχείων ή συστημάτων - κατασκευαστική και λειτουργική ανάλυση υφιστάμενου κουφώματος και σχεδίαση τυπικών κατασκευαστικών λεπτομερειών.

iv. Ανάλυση - μελέτη των βασικών συστημάτων και εγκαταστάσεων του κτιρίου με έμφαση στα θέματα ενσωμάτωσης και συντονισμού τους με τις βασικές απαιτήσεις και αρχές του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού

Διδάσκοντες