Παναγιώτης Βασιλάτος

Τηλέφωνα: 
Εσωτερικό
  • 210 772 3916
Fax Εσωτ.
  • 210 772 3898
Βαθμίδα: 
Επίκουρος καθηγητής
Τίτλοι σπουδών: 
  • 2000 - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π), κατεύθυνση Α: "Σχεδιασμός - Χώρος - Πολιτισμός".
  • 1992 - Πτυχίο Αρχιτέκτονα Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π).
Γνωστικό αντικείμενο: 
Οικοδομική Ανάλυση και Σχεδιασμός Κτηριακών Κατασκευών
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: 
  • Ανάλυση και Εφαρμογές Σύγχρονων Δομικών Συστημάτων
  • Μελέτη και Ανάλυση Παραδοσιακών Δομικών Συστημάτων
  • Διερεύνηση Αρχιτεκτονικών Γεωμετρικών Απεικονίσεων