ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 8

Αρχιτεκτονική Σύνθεση 8: Κτίριο Σύνθετων Λειτουργιών Δημόσιου Χαρακτήρα

8ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4226
Είδος: 
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
8
Περιοχή: 
Τομέας Ι
Τομέας ΙΙΙ
Τομέας IV
Τύπος Διδασκαλίας: 
Σύνθεσης και Θεωρίας

Αποτελεί συνέχεια του μαθήματος Αρχιτεκτονική Σύνθεση 7.

Συνέχιση της αρχιτεκτονικής μελέτης και κατασκευαστική επεξεργασία του θέματος ώστε να αποδοθεί με πληρότητα ό αρχιτεκτονικός χαρακτήρας του κτηρίου. Το κτήριο , στο οποίο εντάσσονται οι συνθετικές και κατασκευαστικές αναθεωρήσεις που προκύπτουν στην πορεία του μαθήματος, μελετάται στο σύνολο ή και σε χαρακτηριστικά τμήματά του. Έμφαση στο σχεδιασμό του εσωτερικού χώρου , των κλιμακοστάσιων, των όψεων , των άμεσων εξωτερικών διαμορφώσεων και των ειδικών χώρων όπως το αμφιθέατρο, οι χώροι εκθέσεων, βιβλιοθηκών. Κατασκευαστικά σχέδια και λεπτομέρειες σε κλίμακες 1:50 έως 1:10.

Διδάσκοντες