Σταύρος Γυφτόπουλος

Τηλέφωνα: 
Εσωτερικό
  • 210 772 3852
Fax Εσωτ.
  • 210 772 3861
Βαθμίδα: 
Αναπληρωτής καθηγητής
Τίτλοι σπουδών: 

 

1978 – 1984: Πρότυπος Ευαγγελική Σχολή Σμύρνης,

1984 – 1989: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Αρχιτεκτόνων,

                         Δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού

1989 – 1991: University College London,

                        Bartlett School of Architecture and Planning

                        University of Sheffield, School of Architecture,

                        M. Arch. (Master in Architecture)

1998 -          : Υποψήφιος Διδάκτορας στη Σχολή Αρχιτεκτόνων, Ε.Μ.Π.,

                        εκπόνηση Διδακτορικού στον Τομέα Ι με θέμα:

                        “Αρχιτεκτονική θεάτρων στην Ελλάδα μετά τον πόλεμο”

Γνωστικό αντικείμενο: 
Ανάλυση & σύνθεση αρχιτεκτονικού έργου
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: 

Αρχιτεκτονική Σύνθεση / Μεθοδολογία της συνθετικής διαδικασίας / ένταξη νέας αρχιτεκτονικής σε ιστορικό και παραδοσιακό περιβάλλον / σχέση αρχιτεκτονικής, θεάτρου και σκηνογραφίας / μετασχηματισμοί του θεατρικού χώρου και εξέλιξη της σκηνογραφίας / θέματα αστικού χώρου και κατοικίας / κτίρια εκπαίδευσης και πολιτισμού

Μαθήματα

Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος διδάσκει στα εξής μαθήματα:

Προπτυχιακά Μαθήματα
1ο Εξάμηνο
2o Εξάμηνο
6ο Εξάμηνο
7ο Εξάμηνο
8ο Εξάμηνο
ΔΠΜΣ "Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του Χώρου" - Κατεύθυνση Α: "Σχεδιασμός - Χώρος - Πολιτισμός"
γ. Η Παράσταση της Αρχιτεκτονικής Γνώσης
δ. Η Συγκρότηση της Αρχιτεκτονικής Γνώσης δια του Σχεδιασμού