ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 1

Εισαγωγή στην αρχιτεκτονική σύνθεση 1

1ο Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4004
Είδος: 
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
8
Περίοδος: 
Χειμερινή
Περιοχή: 
Τομέας Ι
Τύπος Διδασκαλίας: 
Σύνθεσης και Θεωρίας

Το μάθημα της Εισαγωγής στην Αρχιτεκτονική Σύνθεση, που διδάσκεται στο 1ο και 2ο εξάμηνο των σπουδών της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ, ως μία ενότητα, έχει στόχο να φέρει τις φοιτήτριες και τους φοιτητές σε μια πρώτη επαφή με τα μαθήματα της Σύνθεσης, τα οποία διατρέχουν όλα τα εξάμηνα ώς βασικός κορμός άρθρωσης του Προγράμματος Σπουδών.  Το μάθημα συγκροτεί την εισαγωγή στις θεμελιώδεις έννοιες της αρχιτεκτονικής. Διδάσκονται τα στοιχεία του χώρου, η γεωμετρία του, το βασικό του λεξιλόγιο, η κατανόησή του, τα μέσα και οι τεχνικές αναπαράστασής του. Ο εισαγωγικός χαρακτήρας του μαθήματος χαρακτηρίζεται από την επεξεργασία μιας σειράς εργασιών-θεμάτων κλιμακούμενης συνθετότητας, στις οποίες σταδιακά εισάγονται οι διάφορες παράμετροι που υπεισέρχονται στο σχεδιασμό του χώρου. Επιδιώκεται, έτσι, αρχικά η αντιμετώπιση του αρχιτεκτονικού προβλήματος με περιορισμένα σε αριθμό και πολυπλοκότητα δεδομένα και ζητούμενα. Στο μάθημα γίνεται η πρώτη προσέγγιση της συνθετικής διαδικασίας: σύλληψη, διερεύνηση, διατύπωση, επεξεργασία, οριστικοποίηση, παρουσίαση της ιδέας. Τέλος γίνεται η εισαγωγή στις βασικές έννοιες της κίνησης και της στάσης του φωτός, της κλίμακας και των αναλογιών της δομής της υλικότητας και της κατασκευής και επιχειρούνται οι πρώτες συστηματικές προσπάθειες αρχιτεκτονικής σύνθεσης, που στοχεύουν στο σχεδιασμό χώρων που θα δεχθούν τις ανθρώπινες δραστηριότητες, τη ζωή.

Διδάσκοντες