Βασίλειος Γκανιάτσας

Τηλέφωνα: 
Εσωτερικό
 • 210 772 3359
Fax Εσωτ.
 • 210 772 3857
Βαθμίδα: 
Καθηγητής
Τίτλοι σπουδών: 
 • 1976-1982: Δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού - Σχολή Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ (Υποτροφία Ι.Κ.Υ.)
 • 1982-1983: Μεταπτυχιακά Σεμινάρια Θεωρίας Αρχιτεκτονικής (Kingston, Cambridge, St. Andrews).
 • 1983-1987: Ph.D. - Πανεπιστήμιο Εδιμβούργου. Κοσμητεία Κοινωνικών Επιστημών, Αρχιτεκτονική Σχολή – Κέντρο Μεταπτυχιακών Ερευνών. (2 υποτροφίες από το Ίδρυμα Ωνάση και βραβείο από το Schilizzi Foundation-London)
  Θέμα διατριβής: PERMANENCE AND CHANGE: A PHILOSOPHICAL INQUIRY INTO THE PROBLEM OF RELATING NEW ARCHITECTURE TO EXISTING SETTINGS (Αφορά στη διερεύνηση του νοήματος στο χτισμένο και φυσικό περιβάλλον, στη συγκρότηση της αρχιτεκτονικής σύνθεσης ως ένταξης σε τόπους με ιδιαίτερες πολιτισμικές αξίες και στη διαδικασία του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού ως δημιουργίας μέσω της Φιλοσοφικής Ερμηνευτικής).
Γνωστικό αντικείμενο: 
Αρχιτεκτονικές συνθέσεις και θεωρία του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: 
 • Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός: Θεωρία, Κριτική, Μεθοδολογία, Φιλοσοφία και Πρακτική.
 • Θεωρία Αρχιτεκτονικής: Γνωσιοθεωρητικές, Αισθητικές και Ηθικές Προσεγγίσεις.
 • Φιλοσοφία και Αρχιτεκτονική: Εννοιολογικές / Ερμηνευτικές / Οντολογικές Προσεγγίσεις.
 • Προστασία και Σχεδιασμός: Αρχιτεκτονικής και Αρχαιολογικής Κληρονομιάς, ιστορικών τόπων, πολιτισμικών τοπίων, αισθητικών τοπίων και Φυσικού Περιβάλλοντος. Θεωρία και Φιλοσοφία της διατήρησης, ερμηνείας και ανάδειξης της πολιτισμικής και φυσικής κληρονομιάς.

Μαθήματα

Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος διδάσκει στα εξής μαθήματα:

Προπτυχιακά Μαθήματα
1ο Εξάμηνο
2o Εξάμηνο
5ο Εξάμηνο
6ο Εξάμηνο
ΔΠΜΣ "Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του Χώρου" - Κατεύθυνση Α: "Σχεδιασμός - Χώρος - Πολιτισμός"
γ. Η Παράσταση της Αρχιτεκτονικής Γνώσης
ΔΠΜΣ "Προστασία Μνημείων" - Κατεύθυνση Α: "Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων"
Κοινά Υποχρεωτικά
Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης