ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2

Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός 2: Εισαγωγή στην αρχιτεκτονική σύνθεση 2

2o Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος: 
4062
Είδος: 
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Ώρες: 
8
Περίοδος: 
Εαρινή
Περιοχή: 
Τομέας Ι
Τύπος Διδασκαλίας: 
Σύνθεσης και Θεωρίας

Το μάθημα «Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Σύνθεση 2»  αποτελεί αδιάσπαστη ενότητα με το 1ο εξάμηνο. Αξιοποιώντας τις εμπειρίες και τις γνώσεις που αποκτήθηκαν στο προηγούμενο εξάμηνο, οι σπουδάστριες και οι σπουδαστές καλούνται να συγκροτήσουν μια αρχιτεκτονική σύνθεση μικρής κλίμακας ολοκληρώνοντας την εισαγωγή στις θεμελιώδεις έννοιες της αρχιτεκτονικής. Το μάθημα εισάγει το αρχιτεκτονικό πρόβλημα μέσα σε πραγματικό χώρο. Έχει ως στόχο να εισαγάγει τις φοιτήτριες /φοιτητές στην αρχιτεκτονική σύνθεση, χρησιμοποιώντας το ευρύτερο πλαίσιό της, δηλαδή το φυσικό και το αστικό περιβάλλον. Το μάθημα μέσω της συνθετικής διερεύνησης ενός μικρού κτιρίου ερμηνεύει και συμπυκνώνει την ιστορία και την ταυτότητα καθώς και τα φυσικά χαρακτηριστικά του τόπου στον οποίον εντάσσεται. Ολοκληρώνοντας την Εισαγωγή το μάθημα συγκροτεί την κατανόηση των επιμέρους πτυχών της Αρχιτεκτονικής Σύνθεσης όπως η ογκοπλαστική διαμόρφωση, η ένταξη στο περιβάλλον, η αξία του προσανατολισμού και του φωτός,  η εμπειρία της κίνησης στο χώρο, η λειτουργική σχέση των χώρων μεταξύ τους, τα υλικά και οι κατασκευαστικές αρχές του κτίσματος.

                

Διδάσκοντες