Προστασία σχεδιασμός και διαχείριση ιστορικών κτιρίων, συνόλων και τοπίων

Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης
Κωδικός Μαθήματος: 
41110
Είδος: 
Υποχρεωτικό Μάθημα
Περιοχή: 
Δ.Π.Μ.Σ. "Προστασία Μνημείων"
Τύπος Διδασκαλίας: 
Θεωρίας - Άσκησης

Ιστορική ανάλυση. μεθοδολογία Ανάλυσης και τεκμηρίωσης. Σχεδιασμός προστασίας, ανάπτυξης και διαχείρισης. Ένταξη νέων χρήσεων σε παλαιά κελύφη. Ένταξη νέων κατασκευών σε ιστορικό περιβάλλον και φυσικό τοπίο. Μνημεία και περιβάλλον.

Διδάσκοντες