Ελένη Μαΐστρου

Βαθμίδα: 
Ομότιμη καθηγήτρια
Τίτλοι σπουδών: 
  • Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Ε.Μ.Π (Δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού)
Γνωστικό αντικείμενο: 
Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και επανασχεδιασμός κτιρίων και συνόλων
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: 
  • Αρχιτεκτονικός και αστικός σχεδιασμός με περιβαλλοντικές και βιοκλιματικές παραμέτρους
  • Προστασία, βιώσιμη ανάπτυξη και σχεδιασμός ιστορικών πόλεων και οικισμών
  • Αποκατάσταση και επανάχρηση ιστορικών κτιρίων
  • Θέματα αστικού χώρου

Μαθήματα

Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος διδάσκει στα εξής μαθήματα:

ΔΠΜΣ "Προστασία Μνημείων" - Κατεύθυνση Α: "Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων"
Κοινά Υποχρεωτικά
Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης
Ασκήσεις Κατεύθυνσης