Προστασία & Συντήρηση σε Κλίμακα Αστικού Κέντρου ή Ιστορικού Οικισμού

Ασκήσεις Κατεύθυνσης
Είδος: 
Υποχρεωτικό Μάθημα
Περιοχή: 
Δ.Π.Μ.Σ. "Προστασία Μνημείων"
Τύπος Διδασκαλίας: 
Θεωρίας - Άσκησης

Διδάσκουσα