Νομοθεσία, Θεσμοθετημένα Όργανα και Διαχείριση Μνημέιων

Κοινά Υποχρεωτικά
Κωδικός Μαθήματος: 
41196
Είδος: 
Υποχρεωτικό Μάθημα
Περιοχή: 
Δ.Π.Μ.Σ. "Προστασία Μνημείων"
Τύπος Διδασκαλίας: 
Θεωρίας - Άσκησης

Νομοθεσία και κανονισμοί για την προστασία της αρχιτεκτονικής και αρχαιολογικής κληρονομίας. Θεσμοθετημένα Όργανα – Ευρωπαϊκή Ένωση και Πολιτιστική Κληρονομιά. Ο ρόλος των Διεθνών Οργανισμών.

Διδάσκοντες